Om företaget

Oy Kirfer Ab

Företaget grundades 1979 under namnet Norcar-BSB. Automationssidan har fungerat som en skild affärsenhet med namnet Norcar Automation. 1.7.2020 diffusionerades affärsenheten ut till ett eget bolag Oy Norcar Automation Ab.

Den 15.2.2023 gjordes ett namnbyte av företaget till Oy Kirfer Ab. Detta för att tydligt kunna skilja mellan Oy Norcar Ab som producerar Minilastare och Oy Kirfer Ab som är specialist på skräddarsydda Automationslösningar.

Vi levererar högteknologiska kostnadseffektiva maskiner, utrustning samt robotsystem. Våra system är antingen kompletta produktionssystem eller delleveranser som går enkelt att integreras i befintliga produktionssystem. Vi tillverkar system för både den inhemska och den europeiska industrin.

Med över 40 års erfarenhet i den automationsindustriella marknaden, kan vi garantera en hög kvalitet på de produkter vi tillverkar. Produkterna är konstruerade för att fungera i flera skift och varierande miljöer.