Tjänster

Tjänster

Med mer än 35 års erfarenhet av automation inom industriell produktion levererar vi högkvalitativ utrustning och funktion även i kontinuerlig flerskiftsdrift och krävande miljöer. Kärnan i vår framgång är vår personal. Vi har en ständig utbildning för att kontinuerligt hålla hög kunskapsnivå.

Vi kan erbjuda kunden kompletta system där det ingår:

  • Mekanisk -och elplanering 
  • PLC programmering
  • Robot programmering
  • Tillverkning
  • Provkörning
  • Installation och igångkörning
  • Utbildning
  • After sales