Mobil material hanteringsrobot

Mobil material hanteringsrobot

De mobila robotarna är autonoma intelligenta fordon (AIV) utformade för att dramatiskt öka produktiviteten inom tillverknings- och logistikverksamheten. Förutom att göra dina anställda mer effektiva får dom dessutom fokusera på sina uppgifter som kräver komplexa mänskliga färdigheter.

Roboten ökar genomströmningen, minskar maskinernas ställtid, eliminerar fel och förbättrar materialets spårbarhet. Dessa robotar har anpassningsbara nyttolastdesign, full säkerhetsöverensstämmelse, kartläggning och navigering, enkel implementering, vagnparkshantering och en mycket god produktivitet.

Dessa robotar är idealiska för ett brett utbud av inomhusmiljöer, inklusive tillverknings- och logistikanläggningar för fordons-, elektronik-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.